Emilsen Fisk bytter slakteri

Etter 43 år på Lauvøya i Nærøy, flytter Emilsen Fisk sin slakterivirksomhet til Marøya i Nærøy. 19 medarbeidere overflyttes og ansettes i SinkabergHansen.

GOD LØSNING: – Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen er gledelig for alle, mener Hanne Skjærvær (nr. to fra venstre) og Anna Korgul fra henholdsvis SinkabergHansen og Emilsen Fisk. De to er flankert av personallederne Frode Lauritzen (SinkabergHansen) og Ila Emilsen (Emilsen Fisk). 

Nyheter

De øvrige om lag 40 ansatte i Emilsen Fisk fortsetter ved selskapets hovedbase og kontor på Lauvøya.