– Vi må tørre å si at det kan gå til helvete

837 ungdommer under 18 år i Trøndelag var i 2017 mistenkt eller siktet i en straffesak. Utagerende ungdomsgjenger flere steder i fylket byr på store utfordringer. Nå tar politiet og kommunale instanser grep.

Både politiinspektør Sivert Bragstad Rannem (t.v.) og leder for politiet på Innherred og Namdal, Snorre Haugdahl (t.h), sier at foreldre må samarbeide for å bedre forholdene for ungdommene.  Foto: Marius Langfjord

Det handler om å sette tydelige grenser, slik at man kan stå imot når barna kommer hjem og sier «det får de andre lov til».

Politiinspektør Sivert Bragstad Rannem, leder for Felles forebyggende enhet Trøndelag.
Nyheter

Snorre Haugdahl, leder for politiet i Innherred og Namdal, forteller at problemet med enkelte mindre ungdomsgjenger er kjent over hele fylket. Han forteller at en av ungdomsgjengene i Steinkjer består av 15–20 gutter i en alder mellom 13 og 15 år. Gjengen har vært involvert i flere tyverisaker, oppfører seg truende mot hverandre og andre ungdommer, i tillegg til at noen av dem bærer kniv med seg.