Leder for byggfirma dømt for drapstrusler mot uropatruljesjef

Vidar Sagmyr måtte utstyres med voldsalarm.

Vidar Sagmyr er eneste ansatte i Uropatruljen, men har et stort nettverk i Trøndelag.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

5.oktober i fjor oppsøkte en patrulje i Arbeidstilsynet en arbeidsplass på Heimdal i Trondheim.  På slike patruljer kjører de rundt og oppsøker virksomheter, særlig innenfor byggbransjen.

Hensikten er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, enten det er sosial dumping, svart arbeid eller brudd på HMS-reglementet.


Byggebandittene gjør sitt inntog på bygda

Etter tre års jakt på useriøse byggefirmaer i Trondheim, vender Vidar Sagmyr blikket mot Nord-Trøndelag.

 

"Kom til å dø"

Mens de i området fikk de en telefon fra Skattevesenets patrulje som igjen hadde fått et tips om usikret arbeid på et tak på byggeplassen.

Arbeidstilsynet dro til stedet og fant forholdene så graverende at de besluttet stans i arbeidene.

Dagen etter fikk Arbeidstilsynets inspektør telefon fra lederen av det involverte byggfirmaet, en mann i 60-årene fra Trondheim.  Han lurte på hvem som hadde tipset myndighetene. Han spurte rett ut om det var Vidar Sagmyr, leder i Byggbransjens Uropatrulje som sto bak.

Han uttalte også flere ganger at Sagmyr "kom til å bli drept" og at "han kom til å dø".


Avslørte smuglernes hemmelige depot

Trenger du ekstra plass? Oppbevaring for alt og alle, er skiltteksten ved porten. Innenfor gjerdet fant tollerne 3.544 liter polsk øl i en container.

 

Nektet å betale forelegg

Fire dager senere ringte lederen i byggfirmaet på nytt. Da uttalte han at han "skulle instruere arbeiderne sine til å gi Sagmyr bank, hvis han ble påtruffet mens han tok bilder" på arbeidsplassen.

Inspektøren i Arbeidstilsynet varslet sin overordnete, som tok affære og politianmeldte saken. Politiet reagerte med å gi mannen en bot på 7.000 kroner - som han nektet å vedta. Dermed havnet saken i retten.

Ment som advarsel

I Sør-Trøndelag tingrett nektet lederen av byggfirmaet straffskyld. Han hevdet også at han ikke hadde sagt " ville blir drept" eller " skulle dø".

Hans versjon var følgende:

- Dere i Arbeidstilsynet legitimerer arbeidet til Sagmyr, det er farlig. Og " dere legger opp til at han er i fare"  samt " hvis han blir slått eller drept, så er det dere som har ansvar for dette".

Han mente at formålet var å advare Arbeidstilsynet, ikke framsette trusler.

Fikk voldsalarm

Retten kom til at lederen i byggfirmaet i stor grad bekreftet framstillingen, slik den ble notert ned av inspektøren i Arbeidstilsynet. De mener også at inspektørens forklaring var mer troverdig.

Retten påpeker også alvoret i truslene mot Sagmyr - som uten tvil var egnet til å skape frykt. Styringsgruppen besluttet blant annet at han ikke skulle ut i felten en periode - og han fikk også voldsalarm fra politiet.

-Truslene var ikke bare fremmet mot ham som person, men særlig som følge av den stilling han hadde. Arbeidet hans går primært på å samle inn informasjon om aktiviteter i byggbransjen knyttet til skjeve konkurransevilkår, svart arbeid, sosial dumping (...) Han mottar en rekke tips og oversender disse til rette myndigheter.

Sagmyr fikk også honnør for jobben han gjør av Ap-leder Jonas Gahr Støre under et besøk i Trondheim før jul i fjor.

Statuerte eksempel

Retten konkluderte med truslene mot Sagmyr var reelle, og betraktet det som skjerpende at de ikke skjedde bare én gang, men to ganger.

Retten så det også som almenpreventivt at det ble slått ned på , særlig fordi Sagmyr har en stilling - riktignok ikke som offentlig ansatt, men som utfører av en jobb som samfunnet nyter godt av med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Retten utmålte en straff med en bot på 14.000 kroner, subsisiært fengsel i 28 dager.