Dette er LOs hovedkrav i årets lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret i gang.

LOs leder Hans-Christian Gabrielsen og NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund starter tarifforhandlingene 2018. LO og NHO representerer samtlige overenskomster mellom partene.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

Med det tradisjonelle håndtrykket innledet LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund mandag årets lønnsoppgjør. 


Fakta: Årets lønnsoppgjør
  • * Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.
  • * LO vedtok for første gang på ti år å gå for et samordnet oppgjør i motsetning til et forbundsvist oppgjør, som er normalen. Det innebærer at LO og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene.
  • * Forhandlinger om en ny AFP-ordning, krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag og økt kjøpekraft til alle grupper er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.
  • * NHOs representantskap har vedtatt at det er rom for maksimalt 2,7 prosent lønnsøkning i år.
  • * Brudd i forhandlingene kan føre til at alle LOs 200.000 medlemmer i LO-NHO-området kan bli tatt ut i streik.
  • * NHO har fått gjennom at Fellesforbundets medlemmer må streike alene dersom partene ikke blir enige om kravene knyttet til reise, kost og losji, men de andre medlemmene kan bli tatt ut i en såkalt sympatistreik hvis situasjonen skulle tilspisse seg.
  • * Privat sektor innleder lønnsoppgjøret, mens staten leder an i de etterfølgende forhandlingene i offentlig sektor.
  • * Forhandlingene startet mandag med frist til 22. mars. Meklingsfristen er satt til 7. april.
 

Frist til 22. mars

Med de to delegasjonene trygt plassert rundt forhandlingsbordet i NHOs lokaler overrakte Skogen Lund og Gabrielsen hverandre de respektive kravene for oppgjøret.

Årets oppgjør er det første samordnende oppgjøret på ti år. Det innebærer også at alle LOs 200.000 medlemmer i LO-NHO-området kan bli tatt ut i streik dersom det blir brudd.

Partene har frist til å komme til enighet innen 22. mars. Hvis ikke går oppgjøret til mekling med frist 7. april.

Videreføring av AFP som en avtalefestet ordning, økt kjøpekraft til alle, endringer i tjenestepensjonsordningen og å sikre at arbeidsgiver dekker merutgifter til reise, kost og losji for ansatte på oppdrag er LOs hovedkrav i år.

Vil opprettholde konkurransekraften

For NHO vil det sentrale være å opprettholde konkurransekraften for norske bedrifter. Arbeidsgiversiden har derfor gitt beskjed om at det ikke er rom for mer enn 2,7 prosents lønnsvekst.

Hos arbeidstakerne har imidlertid oppgangstider i norsk økonomi skapt optimisme med tanke på et romsligere oppgjør enn de siste årene.

Vil ha unge ut av Nav og inn i eldreomsorgen

Høyre-politiker og sykepleierstudent Anna Konstanse Holan Almli vil ha unge sosialhjelpsmottakere inn i eldre-omsorgen. – Det vil være en vinn-vinn-situasjon, mener 21-åringen.