Storgård i Steinkjer skal selges

Landbruksmegleren forventer seg god pris for Ner-Følling Gård i Steinkjer kommune.

Skal selges: Storgården Ner-Følling like nord for Steinkjer blir i løpet av våren lagt ut for salg.   Foto: Koppang

Nyheter

I løpet av våren skal Ner-Følling gård i Følling like nord for Steinkjer legges ut for salg. Eiendommen er totalt cirka 1053 dekar hvor cirka 360 dekar er dyrka mark og 600 dekar er skog. I dag har gården 105 årspurker, 64 fødebinger og en utvidet konsesjon til 2400 enheter og er i full drift.