Hovedutvalget på vegbefaring i Nord-Trøndelag - fikk orientering om Beitstadsundbrua.

«Den nye fylkesveg 17 vil binde Trøndelag bedre sammen»

Byggingen av Beitstad-sundbrua er godt i gang, de første kineserne er på plass og alt er bare fryd og gammen, ifølge leder Gunn Iversen Stokke (Sp) i Hovedutvalg for veg.

Befaring: Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen orienterte hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune om den pågående bygginga av 14,6 kilometer ny veg langs Fv. 17 og om den nye brua over Beitstadsundet under ei befaring i går.  Foto: Erlend Malmo

Nyheter

BEITSTAD: I går ble hovedutvalget orientert om arbeidet med både brua og hele veganlegget langs fylkesveg 17 av prosjektleder Jo Bernt Brønstad ved Statens vegvesen, da de besøkte anleggsområdet ved Solberg.