Verdalskalk spleiser på ny gang- og sykkelveg

Verdalskalk AS forplikter seg til å bidra med inntil 12 millioner kroner i en ny gang- og sykkelveg fra Valstad til Lysthaugen langs fv. 72.

En tredjedel: Verdalskalk AS har forpliktet seg til å betale inntil 12 millioner kroner i en ny gang- og sykkelveg langs FV. 72.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Totalkostnaden på den planlagte gang- og sykkelbanen er 36 millioner kroner, og styret i Verdalskalk har godkjent en avtale med fylkeskommunen som innebærer at de skal betale inntil en tredjedel av kostnadene ved utbyggingen.