Nå starter bålforbudet

Husk at dette også gjelder bruk av engangsgriller.

Brannvesenet ber folk respektere bålforbudet i skog og mark.   Foto: Roger Hardy / Samfoto

Nyheter

Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i skog og utmark. Innherred brann og redning advarer mot åpen ild.

Det er nå tørt i terrenget og brannvesenet vil påminne om forbud mot bålbrenning.

– Gir ikke tillatelse

– Vi er inne i periode hvor det er mye gammelt gress og kvister som lett kan ta fyr. Det har også vært en periode med opphold og tørt vær, samt en del vind som har medvirket til at bål fort kan bli til en større gress- eller skogbrann, eller i verste fall kan bygninger ta fyr, skriver Levanger kommune på sine nettisder.

Brannvesenet gir ikke tillatelse til bålbrenning. Det er heller ikke nødvendig å søke, opplyses det.

Å gjøre opp bål omfatter mer enn bare bålbrenning:

– Det omfatter for eksempel bruk av engangsgriller og andre bål- og peisinnretninger.

Sjekklista

Norsk brannvernforening opplyser at unntakene for bålforbundet er hvis det er åpenbart at det ikke er fare for brann. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.

Brannvernforeninga har også laget en sjekkliste for bålbrennere:

Følg med på skogbrannfaren:

I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt på yr.no. Merk at det kan være store lokale variasjoner.

Før du tenner bål

Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister med fare for brannspredning over store avstander (papir, bartre, lyng og lignende).

Vær nøye med slokkingen

Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent. Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.