Barnedødsfallet i Overhalla har tappet barnevernet for ressurser:

Kun 11 av 50 unger fikk lovpålagt oppfølging

Barnedødsfallet i Overhalla i juni har vært krevende for barnevernet i Midtre Namdal som på langt nær klarte å gjennomføre lovpålagte oppgaver i fjor.

  Foto: Tone Aftret

Nyheter

Kun 11 av 50 unger som barnevernet i Midtre Namdal samkommune (MNS) har omsorgsansvar for, fikk lovpålagt oppfølging i 2017. Leder Kirsti Myrvang er den første til å beklage det, men forklarer gjerne: