Nordtrønderne er de som kontakter Hjelpelinjen minst

Mørketallene for spillavhengige i Norge er trolig høye, og få søker hjelp for sykdommen. De som gjør det, har ofte skjult spillingen lenge.

Det er svært vanskelig å anslå hvor mange i Nord-Trøndelag som er spillavhengige, fordi man tror at mørketallene for spillavhengige er store. Mellom 27.000 og 46.000 mennesker i Norge kan ha et spillproblem. Hjelpelinjen er et av lavterskeltilbudene folk kan bruke. – Alt er anonymt, sier Elizabeth Waage, daglig leder for Hjelpelinjen. 

Nyheter

Universitet i Bergen anslo i 2015 at mellom 27.000 og 46.000 personer i Norge har et problemer med pengespill. Mellom 72.000 og 103.000 personer kan være moderate risikospillere, ifølge samme rapport.