Stor skogbrannfare: Helikopter i beredskap

Fra søndag 15. april er ett skogbrannhelikopter satt i beredskap i Sør-Norge.

Bålforbud: – Med de brannene vi har hatt i Trøndelag friskt i minne, anmoder vi om at folk må være forsiktige, sier operasjonsleder Bernt Tiller i politiet.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Ett av Helitrans' skogbrannhelikopteret er satt i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge.

Operasjonsleder Bernt Tiller ved politiets operasjonssentral for Trøndelag minner om at det nettopp er innført generelt bålforbud.

– Respekter bålforbudet

– Vi henstiller til alle om å respektere bålforbudet og reglene som gjelder for bruk av engangsgrill. Det er svært tørt i terrenget nå, og med de brannene vi har hatt i Trøndelag friskt i minne, anmoder vi om at folk må være forsiktige, sier Tiller.

Mandag ettermiddag var det gress- og lyngbrann tre steder i Trøndelag samtidig – Inderøya, Ytterøya og på Hitra. Alle stedene fikk brannvesenet raskt kontroll over varmen.

Helikopterberedskap

– DSB overvåker skogbrannfaren løpende, og i perioder med stor skogbrannfare kan DSB sette flere helikoptre i beredskap rundt om i landet, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sist helg var det hittil i år registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark. Hordaland, Møre og Romsdal og Rogaland er fylkene som har vært ekstra utsatt i år, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB.

773 gressbranner i 2017

I 2017 var det 773 branner i gress- eller innmark og 301 branner i skog- eller utmark. 1.803 dekar produktiv skog og 84.405 dekar uproduktiv skog brant ned og skogbrannhelikopteret var i aktivitet ved 16 branner.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

Generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill - det gjelder også engangsgrill - i eller i nærheten av skog og annen utmark. Hvis det er veldig tørt, kan kommunen innføre totalforbud også til andre tider.

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid.

Tilrettelagte steder

Ifølge DSBs hjemmesider kan du også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon.

Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.