Finner store mengder taurester og plastfolie under slakting.

Sjokktall: Halvparten har plast i magen

50 prosent av alt storfe som slaktes ved Norturas anlegg i Malvik har plast i magen.

Svekket dyrevelferd: Plast som havner i magen på ei ku vil kunne forstyrre fordøyelsessystemet og etter hvert utgjøre et stort helseproblem og i verste fall død for dyret. Foto: Lars Lilleby Macedo 

Nyheter

Fabrikksjef Odd Erik Sveen ved Nortura Malvik betegner tallet som svært høy, og Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet mener det må settes i verk ytterligere tiltak for å begrense plastforurensningen.