Jordbruksoppgjøret: Bøndene sier ja til forhandlinger

Organisasjonene til norske bønder har vedtatt å gå i forhandlinger om årets jordbruksoppgjør, til tross for betydelig avstand mellom tilbud og krav.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, skal lede bøndenes forhandlinger med staten om årets jordbruksoppgjør.   Foto: Marius Langfjord

Nyheter

– Målet er å komme fram til en avtale som løfter mangfoldet i landbruket og sikrer gode løsninger for å oppnå markedsbalanse. Det er stor avstand mellom statens tilbud og jordbrukets krav når det gjelder inntektsmuligheter, sier jordbrukets forhandlingsleder og leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.


Frp: Statens tilbud til bøndene er i overkant

Statens tilbud til bøndene er svært godt og vil løfte næringen uten å føre til overproduksjon, mener Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen.

 

Det er forhandlingsutvalget til jordbruket, satt sammen av representanter for Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som etter en møtet mandag ettermiddag vedtok å innlede forhandlinger med regjeringen. Forhandlingene starter tirsdag klokka 12 og skal være avsluttet onsdag 16. mai.

Regjeringen la fredag på bordet et tilbud verdt totalt 1 milliard kroner, mens bøndene kommer til forhandlingsbordet med et samlet krav på 1,83 milliarder kroner. I tillegg er det stor uenighet mellom partene om hvordan midlene skal fordeles, hvis de skulle klare å komme til enighet om en totalramme.


Bondelaget: Regjeringen tar ikke utfordringer i landbruket på alvor

Norges Bondelag er ikke fornøyd med statens tilbud i jordbruksoppgjøret og reagerer særlig på kutt i overføring til sauebøndene.

 

Landbruks-. og matminister Jon Georg Dale (Frp) hadde ingen umiddelbar kommentar til at det nå brygger opp til forhandlinger, men bekrefter at motparten har meddelt sitt ønske om det.

– Jordbrukets krav skisserer gode og framtidsrettede løsninger for norsk landbruk. Jeg forventer en betydelig forhandlingsvilje fra regjeringen når vi setter oss til forhandlingsbordet i morgen, sier Bartnes.


Regjeringen tilbyr bøndene 1 milliard kroner

Regjeringens tilbud til bøndene har en ramme på 1 milliard kroner, hvorav 670 millioner bevilges over statsbudsjett. Bøndenes krav er på 1,83 milliarder.