Straffesaker i tingretten på løpende bånd.

Narkoturistene strømmer fortsatt til Spania

Hittil i år er 28 personer stanset i tollen på Værnes – etter å ha forsøkt å smugle narkotiske tabletter. Politiet håper at et skjerpet straffenivå skal stanse strømmen av narkoturister til Spania.

avslørt: Trønder-Avisa dro til Benidorm i 2015. Etter å ha betalt 220 Euro under bordet skrev denne legen – Dr. Torres – ut store mengder narkotiske tabletter til Trønder-Avisas journalist. Politi og tollvesenet så maktesløse på hvordan narkoturister utnyttet et smutthull i loven, og tok med seg tabletter hjem til Norge – ved hjelp av resepter og et EU-sertifikat. 

Nyheter

Det var i 2015 at Trønder-Avisa avslørte hvordan et titall personer fra rusmiljøet i Trøndelag dro til Spania, hvor de fikk utskrevet morfinpreparater for 30 dagers bruk – som de med resept lovlig kunne ta med seg til Norge.