10 dyrehold avviklet hittil i år

Mattilsynet skjerper beredskapen og kravene til dyreholdere etter dyretragedien på Jøa i 2015.
Nyheter

I en rapport for første tertial 2018, går det fram at Mattilsynet i Midt-Norge har foretatt i alt ti avviklinger av dyrehold så langt i år. Sju av disse er