52.000 laks rømte i Flatanger

En telling av gjenværende fisk viser at det rømte 52.000 laks fra anlegget til Marine Harvest i Flatanger.
Nyheter

Fiskeridirektoratet la tirsdag ut en melding om antallet laks som rømte fra lokaliteten Austvika i Jøssundfjorden, Flatanger i februar. Ved hjelp av brønnbåt er det denne uka gjort tellinger av gjenværende fisk i nota.

Flenge i nota

Det skulle stå 138.000 fisk der, men tellingen viser at det står 86.000 fisk igjen nå. Differansen er 52.000 laks, som er på rømmen fra Marine Harvest-anlegget.


Frykter lakserømming i Flatanger

Ei stor flenge er oppdaget i ei laksenot.

 

Selskapet fikk mistanke om rømming da det ble oppdaget en fire meter lang flenge i nota på oppdrettsanlegget. På grunn av skadeomfanget ble det den 16. februar gitt pålegg om at nota skulle tas opp og skiftes ut.

Det ble også gitt pålegg om at fisken i nota skulle telles for å kunne fastslå hvorvidt det var rømt fisk under hendelsen.

- Dette er ikke bra, tidligere i år rømte 54 000 fra Nærøy, til sammen altså mer enn 100 000 laks på rømmen. Tragisk, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Utsatte frist for telling

På grunn av at anlegget Austvika ligger i en fjord, med svært lav sjøtemperatur vinterstid, ble det konkludert med at håndtering av fisk ved så kalde sjøtemperaturer ville være uheldig for dyrevelferden. Derfor ble Fiskeridirektoratet og Mattilsynet enige om å gi utsatt frist for å gjennomføre pålegget om å telle gjenværende fisk i nota.

Ifølge Fiskeridirektoratet er Marine Harvest nå i ferd med å kontrollere tellingen manuelt, noe som kan medføre en justering av de endelige rømmingstallene.


Hva synes du om denne artikkelen?

Tusen takk! Din mening er viktig for oss.

Har du noe du vil tilføye? Her kan du forklare hva det var ved artikkelen som fikk deg til å trykke som du gjorde, eller du kan gi oss andre tilbakemeldinger.

Ved å gi tilbakemelding godkjenner du at vi kan bruke din tilbakemelding til å forbedre vårt redaksjonelle innhold. Tilbakemeldingen vil ikke være synlig for andre enn ansatte i Trønder-Avisas redaksjon. Det eneste vi samler inn av data er tilbakemeldingene du gir oss, og vi har ingen mulighet for å knytte det til verken deg eller enheten du leser saken på.