Regjeringen strammer inn oljepengebruken

Regjeringen venter at flere kommer i arbeid og foreslår å bruke 5,6 milliarder kroner mindre i oljekroner enn i statsbudsjettet for 2018.

Finansminister Siv Jensen (Frp) venter at flere kommer i arbeid og strammer inn oljepengebruken når hun legger fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag.  

Nyheter

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – når hun tirsdag legger fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn det statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner – noe som er 5,6 milliarder kroner lavere enn i forslaget til statsbudsjett i fjor høst.

Lavere ledighet

Nøkkeltallene som regjeringen la fram klokken 8, indikerer at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi.

Regjeringen slår fast at ledigheten er på vei ned og at flere kommer i arbeid. Forventet ledighetstall (AKU-tallene) anslås til 3,8 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i det siste anslaget fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og 0,2 prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst.

– Bedringen i arbeidsmarkedet kommer raskere enn ventet, heter det fra regjeringen.

Veksten i sysselsettingen ventes å øke gjennom året – sysselsettingsraten justeres opp fra 1,1 prosent i statsbudsjettet til 1,3 prosent i revidert.

Vekst over trend

Veksten i fastlandsøkonomien ligger over den historiske trenden, fastslår regjeringen. Veksten anslås til 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år – noe som er på linje med det regjeringen la opp til i statsbudsjettet.

Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen) anslås dermed å være nøytral på 0,1 prosentpoeng.

Regjeringen legger fram hele forslaget til revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45.


Straffesaker i tingretten på løpende bånd.

Narkoturistene strømmer fortsatt til Spania

Hittil i år er 28 personer stanset i tollen på Værnes – etter å ha forsøkt å smugle narkotiske tabletter. Politiet håper at et skjerpet straffenivå skal stanse strømmen av narkoturister til Spania.

 

Krevende innspurt i årets jordbruksoppgjør

Fristen for årets jordbruksforhandlinger nærmer seg med stormskritt.  

 

Mæland dropper ny kommunefordeling

Kommunalminister Monica Mæland (H) utsetter den nye distriktsindeksen, som har mye å si for kommunenes inntekter. Senterpartiet puster lettet ut.