Enighet i jordbruksoppgjøret

Se opptak av pressekonferansen her.

Våronn: Bøndene kom i gang noe senere med våronna i 2018.  Foto: Elin Sofie Lorvik

Nyheter

Partene i jordbruksoppgjøret kom til enighet onsdag kveld. Det bekrefter regjeringen i en telefonsamtale med Trønder-Avisa.

Avtalen vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 20.00 onsdag.
Om videovinduet over ikke fungerer kan du se pressekonferansen direkte herDale klarte å blidgjøre bøndene med historisk høy ramme

Med 1,1 milliarder kroner i ramme og ordninger for å stagge overproduksjon, klarte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) å få bøndene med på ny avtale.

 

For første gang i regjeringen Solbergs historie skal begge partene i jordbruksoppgjøret – både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag – ha kommet til enighet med staten om en ny jordbruksavtale.


Bøndene krever 1,8 milliarder i jordbruksoppgjøret

Bondeorganisasjonene krever 1,83 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det meste skal dekkes ved å øke de statlige overføringene.

 

Bondelaget og bonde- og småbrukarlaget la fram sine krav til årets jordbruksoppgjør i går.

Prioriterer de små – men det kan straffe de store

Bøndene krever 1,8 milliarder i årets jordbruksoppgjør, og gir mest til små og mellomstore bruk. Da prioriteres dem som er hardest rammet av prisfall lavest, svarer staten.


Avtalen vil bli presentert av landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), leder av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, under en felles pressekonferanse i departementet klokken 20 onsdag kveld.

Tiltak for små fjøs

Etter det NTB kjenner til skal staten ha kommet organisasjonene i møte på kravet om tiltak for å dempe dagens overproduksjon av melk, svin og sau og kylling, som det produseres mer av enn det bøndene får solgt. Bondeorganisasjonene krevde nye tiltak for å regulere markedet, noe staten i utgangspunktet har vært skeptisk til.

Staten skal også ha gått med på nye tilskudd for å styrke inntektene for de minste og mellomstore gårdsbrukene, som var et viktig krav fra organisasjonene. Et nytt strukturtilskudd til bønder med nedtrapping av støtte opptil 50 kyr, skal være en del av løsningen. Organisasjonene krevde opprinnelig en nedtrapping opp til 43 kyr.

Raus ramme

At landbruksminister Jon Georg Dahle i år også har lagt på bordet det som omtales som en historisk høy budsjettstøtte, skal også ha gjort sitt til at begge landbruksorganisasjonene denne gangen valgte å underskrive avtalen.

Ifølge VG skal Dale i år har gitt bøndene en ramme på 1,1 milliard kroner. Ifølge Nationen ble 100 millioner kroner mer lagt på bordet i innspurten, slik at budsjettstøtten økte fra 670 millioner kroner til 770 millioner kroner.

Bøndenes opprinnelig krav hadde en ramme på totalt 1,83 milliarder kroner, mens statens første tilbud lød på totalt 1 milliard kroner.


Var uheldig med regn i starten av mai

– Bøndene var litt uheldig med været første del av mai, sier Jon Olav Forbord som er rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning.

 

Våronna 2018:

Våronna er godt i gang, men omlag ei uke forsinket

– Å bli ferdig med våronna til 17. mai holder ikke i år nei, sier bonde Ola Risan.