Et lager i Skarsundbrua har sklidd ut – må stenge ett felt i flere måneder

Lysregulering på brua fram til høsten.

Skarnsundbrua i Inderøy kommune.  Foto: Svein Helge Falstad

Nyheter

Skarnsundbrua i Inderøy kommune stenges i ett felt i vestenden av brua.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Vegvesenet utfører arbeidet på oppdrag fra fylkeskommunen, som er veieier.

Skal redusere belastning

«Årsaken til at vi nå stenger brua i ett felt, er at vi ønsker å redusere belastningen på brua i vestenden – altså på Mosvik-siden av brua. Et lager - som fungerer som bindeledd mellom bruoverbygningen og søylen, og sørger for at brua kan bevege seg – har sklidd ut.» heter det i pressemeldingen.

– Det er ingen dramatikk i dette. Men bruoverbygningen har seget litt ned på den ene siden. Det vises godt, og det kjennes når trafikantene kjører over, sier bruingeniør Egil Arne Strøm i Statens vegvesen.

Ett felt stengt

I første omgang blir høyre felt, når du kommer fra Mosvik og kjører mot Inderøy sentrum, stengt, og det blir lysregulering fram til første brutårn. Statens vegvesen skal inspisere omfanget av skaden og deretter utbedre den.

– Vi må etter hvert jekke opp bruoverbygningen, og montere et nytt lager. Arbeidet er tidkrevende, blant annet fordi tilkomsten til undersiden av bruoverbygningen er utfordrende, sier Strøm.


Trønderbanen i det blå etter revidert budsjett

Signalene om fortsatt satsing på elektrifisering av Trønderbanen kom ikke i revidert nasjonalbudsjett slik mange håpet. – Skandale, sier Ap.