Så langt har de kommet i arbeidet med Beitstadsundbrua

Her er en oppdatert informasjon om vegprosjektet fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm.

På land er det snart klart for støping av landkar og fundament til Beitstadsundbrua.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Statens vegvesen opplyser at dunkene når loddet treffer pelene som bankes ned i sjøen, høres godt. Tre akser til Beitstadsundbrua er i sjøen, to er på land og i tillegg er det to landkar. Nå ser en tydelig framdrift dag for dag.

Halvveis i pelearbeidet

– Vi er over halvveis i pelearbeidet på akse tre i sjøen. De 40 meter lange pelene settes i gitt posisjon og bankes ned, sier byggeleder for Beitstadsundbrua, Ingunn Ramdal i en pressemelding.


Kineserne som skal bygge bru over Beitstadsundet har inntatt Sprova:

Nå er kinesiske yuan gangbar valuta i Sprova

Kjøpmann Magne Melland tjener gode penger på de kinesiske bruarbeiderne. I tillegg til å leie ut en egen brakkerigg, ett bolighus og to leiligheter, leverer han også dagligvarer fra butikken sin til kineserne.

 

Hovedutvalget på vegbefaring i Nord-Trøndelag - fikk orientering om Beitstadsundbrua.

«Den nye fylkesveg 17 vil binde Trøndelag bedre sammen»

Byggingen av Beitstad-sundbrua er godt i gang, de første kineserne er på plass og alt er bare fryd og gammen, ifølge leder Gunn Iversen Stokke (Sp) i Hovedutvalg for veg.


Flere av pelene er nå banket ned til fjell. For utenforstående kan det som ut som om pelene står litt på kryss og tvers. Det gjør de også - men det er slett ikke tilfeldig.

– Pelene er plassert skrått utover i ulike retninger for å sørge for god stabilitet og god bæreevne på brua. Det ligger grundige beregninger og mye arbeid bak, sier Ramdal.

God framdrift både i sjø og på land

Ramdal er fornøyd med framdriften på brubygginga. Entreprenøren bruker omtrent en måned på pelinga i en akse. Deretter flytter de til neste akse og begynner der.

Parallelt med arbeidet i sjøen, jobbes det med grunnarbeid til landkarene og fundamentene på land. På Strømnes-siden er det nå ferdig oppfylt for landkaret, og neste steg er støping. Entreprenøren er i sluttfasen med oppfylling til landkaret på Solberg-siden også. I tillegg gjenstår kun avrettingslag før man kan begynne å støpe fundament på land.

Kontrollerer sveisearbeidet i Kina

Stålkassen til Beitstadsundbrua produseres i Kina. På verkstedet i Kina er det nå utført sveisekvalifisering for å sikre at stålkassen får riktig kvalitet når den er ferdig sveiset. Statens vegvesen har hatt en representant i Kina for å kontrollere og dokumentere dette arbeidet.

Vedkommende skal tilbake når sveisingen av selve stålkassen skjer. Det tar omkring en og en halv måned å sveise stålkassen. Deretter skal den males mørk grå, før den blir sendt til Norge.


Nå er Fylkesvei 17-arbeidet er i gang for fullt på begge sider av Beitstadsundet

I løpet av de neste ukene er det trolig nærmere 100 arbeidere i sving på begge sider av brua.

 

Det er Trøndelag fylkeskommune som eier fylkesvegnettet.