Verneverdige Barnas Hus er fortsatt en hodepine for Steinkjer kommune

– Jeg tror den beste løsningen blir å flytte huset til Egge Museum, selv om heller ikke det er noen god løsning.

Må bort: Prosjektleder Olav Brandt Brauti i Steinkjerbygg mener Barnas Hus må flyttes fra Martenshagen og at bygget ikke inngår i omsorgsboligene for unge brukere som Steinkjer kommune skal bygge.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

STEINKJER: Både formannskapet og kommunestyret har vedtatt å rive den gamle barnehagen i Martenshagen for å bygge åtte heldøgns omsorgsboliger for unge funksjonshemmede. Det ble bom stopp i fremdriften da verneinteressene ga lyd fra seg.