- Utviklinga i rovviltskadene ligner på Lierne på 1990-tallet

SNO har dokumentert voksensau tatt av gaupe ved Altin i Namdalseid.

  Foto: Norgeskart

Nyheter

For vel 14 dager siden ble en bjørn fanget opp av viltkamera i Namdalseid. Det ble også dokumentert en voksensau tatt av bjørn i Fagerdalskleiva, 14 km sørvest for Osenkrysset.