300 bønder samlet på grasdag på Volhaugen

– Nyttig treffpunkt for ei aktiv næring, mener Jon Olav Skrove, som er leder i Verdal produsentlag.

– Grasdagen er et flott treffpunkt for bønder fra Snåsa i nord til Åsen i sød, sier Jon Olav Skrove, leder i Verdal produsentlag. 

Nyheter

Fredag var omlag 300 grasinteresserte samlet på Volhaugen hos Terje Grønn for den årlige grasdagen.