Agdestein (H): – Gå for elektrifisering

– Bare trønderne taper på at folk er i tvil om hva vi mener om saken, sier stortingsrepresentant for Høyre, Elin Agdestein.

Vil elektrifisere: Elin Agdestein (H) har jobba for elektrifisering i flere år.  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Nyheter

I forrige uke ble det kjent at Høyre ikke vil forplikte seg til den planlagte elektrifiseringa av Trønder- og Meråkerbanen. Partiet tok samtidig til orde for at målet må være en enstemmig uttalelse fra fylkespolitikerne. Ap krevde da at ordet «elektrifisering» må stå i uttalelsen de skal behandle denne uka, men det ville ikke Høyre og Frp være med på.

Det førte til reaksjoner fra Høyre i Steinkjer, som kalte det en «uklok» avgjørelse fra egne partifeller.


 

– Risikerer å miste pengene

Nå kommer Agdestein med et klart råd til sine partikolleger på fylkesplan:

– Jeg håper jo at fylkestinget står sammen for elektrifisering. Om vi ikke gjør det så er det en risiko for at midlene kan gå til prosjekter i andre deler av landet, sier hun.

  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Ankepunktet fra mindretallet i fylkestinget har vært at elektrifisering ikke nødvendigvis gir et høyere antall togavganger per dag eller en vesentlig kortere reisetid på strekningen mellom Trondheim og Steinkjer. Agdestein mener det var nødvendig for Høyre å peke på det, men sier hun nå håper at fylkestinget går for den opprinnelige løsninga.

– For det er det sikreste vi har. Det er ferdig utreda og vi mangler bare oppstartsbevilgning, som vi må jobbe for sammen. Det er bare trøndere som taper på at folk er i tvil om hva vi mener om saken, sier hun.


Fakta: Elektrifisering gjennom tidene
 • 1896: By Brug på Steinkjer jobber for en ny jernbanestrekning mellom havna og bruket, der det diskuteres muligheter for elektrifisering. Men arbeidet blir stansa.
 • 08.01.1966: «NSB legger elektrifiseringsplan nordover til Steinkjer». I forbindelse med at Dovrebanen skal elektrifiseres, har NSB distriktsavdeling satt av to mann til å forberede planlegging av elektrifiseringen fram til Stjørdal, eventuelt også Steinkjer.
 • 02.11.1970: Dovrebanen med elektrisk drift på hele strekningen.
 • 20.05.1974: I en henvendelse til regjeringa går Meråker Venstre inn for at Meråkerbanen snarest må elektrifiseres (se faksimile i hovedsak).
 • 06.02.1990: «Elektrifisering ikke aktuelt». «Det er ingen ting som tyder på at hele eller deler av jernbanen nord for Trondheim blir lagt om til elektrisk drift. Ifølge en regionsjef i NSB vil en slik omlegging verken være økonomisk forsvarlig eller gi store nok miljømessige gevinster.
 • 07.02.1990: «- Mer el-jernbane er en absolutt god idé!», mener personlig sekretær hos samferdselsministeren.
 • 09.02.1993: «El-toget i farta!» Allerede i 1997 kan en se elektriske lokomotiver på Innherred, melder Trønder-Avisa. En venter at omlegginga vil gi en tidsbesparelse på 30 minutter.
 • 03.04.1993: «Elektrifisering skal planlegges». «Meråkerbanen og strekningen Trondheim- Steinkjer har høy prioritet når det gjelder elektrifisering», sa NSB-sjefen da regjeringas forslag til Norsk Jernbaneplan legges fram.
 • 11.06.1993: «El-bane mulig i 1997». Når Stortinget i dag i dag vedtar Norsk jernbaneplan for 1994-97, presser flertallet på for å framskynde en elektrifisering av strekningen Trondheim- Steinkjer og Meråkerbanen.
 • 05.10.1994: «Elektrifisering må vente». Planlagt modernisering og elektrifisering av jernbanen nord for Trondheim må vente. Forslaget til statsbudsjett for 1995 er fritt for midler til elektrifisering.
 • 31.12.2007: «Ber for Trønderbanen». «Nå må vi få en avklaring på utbyggingen av Trønderbanen», sier leder i Jernbaneforumet i Midt-Norge, Geir Jarle Sirås.
 • 13.03.2008: Utviklingsplan for Trønderbanen legges fram av Jernbaneverket.
 • 07.05.2008: Svensker mener elektrifisering av Meråkerbanen bør prioriteres og sender innspill over grensa til Nasjonal transportplan.
 • 01.04.2009: «Elektrisk først om ti år». Regjeringen lover ikke elektrifisering før mot slutten av planperioden som går til 2019. - Vi skulle gjerne gått på strøm i morgen, sier en konduktør.
 • 05.06.2009: Flertall på Stortinget for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen i behandling av ny Nasjonal transportplan.
 • 01.03.2012: «Trønderbanen på stedet hvil i minst ti år til». «Det er grunn til å være direkte skuffa, sier Tor Erik Jensen, fylkesråd for samferdsel, om at elektrifisering fikk lav prioritet i Nasjonal Transportplan for 2014-2023.
 • 12.09.2012: «Pendlere frykter tomme jernbaneløfter». Regjeringa har nettopp lovt milliardsatsing på tog og vei i Trøndelag, men togpassasjerer er redd planene tar for lang tid å realisere.
 • 16.11.2012: «Nærmere strøm på Trønderbanen». Nå starter planlegginga av å elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen.
 • 18.06.2013: Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen med i Nasjonal transportplan for 2014-2023.
 • 11.03.2015: «Frp vil ha batteridrevne tog». Verdal Frp-topp Ola Morten Teigen vil vrake hele elektrifiseringen av Trønderbanen, og i stedet satse på tog som kjører på batterier.
 • 17.03.2015: «Lover ny bane i 2017». Selve elektrifiseringen av Trønderbanen vil starte i 2017, sier statssekretær John-Ragnar Aarseth (H). Han slår ihjel Frp-ideen om å kjøre batteritog.
 • 06.12.2016: «Frp vil vrake elektrifisering av jernbanen». Teknologien har kommet så langt at togene bør kjøre på hydrogen og batteri, mener Tore Kristiansen (Frp).
 • 19.06.2017: Stortinget behandler ny nasjonal transportplan for åra fram til 2029. Elektrifisering er med.
 • 12.10.2017: Statsbudsjettet 2018: Ingen penger til Trønderbanen
 • 14.04.2018: Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) tar til orde for å bruke ny teknologi, heller enn å henge opp strømlinjer gjennom Trøndelag for elektrifisering av jernbanen.
 • 23.05.2018: «Frykter elektrifiseringa skrinlegges». Fylkespolitikere i Frp, Høyre og Venstre foreslår å fjerne ordet «elektrifisering» i en behandling av en sak om jernbaneframtida.
 • 06.06.2018: «Høyre vil ikke forplikte seg om Trønderbanen». Ap og SV krevde i fylkesutvalget et klart svar fra Høyre om partiet vil gå for elektrifisering av Trønderbanen. Men svaret kom aldri.
 • 13.-14.06.2018: Fylkestinget skal bestemme seg for om elektrifisering skal stå som et krav i et innspill til jernbanedirektoratets plan for de neste ti åra.
 
Fakta: Trønder- og Meråkerbanen
 • Trønderbanen er en jernbanestrekning mellom Trondheim og Steinkjer på Nordlandsbanen, med timesavganger mellom de to byene.
 • Meråkerbanen er en jernbanestrekning som går fra Trondheim, gjennom Meråker kommune og over grensen til Storlien i Sverige. Den 102 km lange linjen ble tatt i bruk i 1881. Banen trafikkeres av svenske Mittnabotåget som går mellom Trondheim og Östersund.
 • Disse to strekningene ses under ett når det er snakk om elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Prosjektet, som er kostnadsberegnet til 3,6 milliarder kroner kom inn i Nasjonal Transportplan i 2013, og skulle etter planen stå ferdig like etter 2020.
 • Foreløpig er ikke arbeidene påbegynt, og per i dag er det ingen som kan stadfeste når det skjer.

Skylder på Venstre

Ap skylder på én av Venstres to trøndere på Stortinget, Jon Gunnes (V), for at det råder en usikkerhet om hva trønderne vil. I april tok han til orde for at det må finnes andre løsninger for å modernisere banen, enn å elektrifisere med master.

– Det er et samstemt Trøndelag som må stå på for elektrifisering, hvis ikke blir det avlyst. Det har vært enighet helt til Gunnes gikk ut. Jeg må si jeg synes han er modig. Venstre bør holde sine tidligere løfter, sier Kirsti Leitrø (Ap) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Hun tror trønderne kan se langt etter statlige milliardene satt av til opprusting av den trønderske jernbanen, dersom fylkespolitikerne ikke blir enige.

Gunnes på sin side lar seg ikke affisere av kritikken. Han mener det fortsatt er mulig å få ut statlige midler til modernisering av banen, selv om man skulle gå for andre løsninger enn elektrifisering.

– Hva anbefaler du fylkestinget å gjøre nå?

– Å gå sterkt inn for modernisering av banen, sier Gunnes, og råder politikerne til å unngå å bruke ordet «elektrifisering» i uttalelsen de vedtar.


Fylkesrådmannen om elektrifisering: – En tragedie for Trøndelag at arbeidet ikke er i gang

Denne uka skal fylkespolitikerne prøve å bli enige om hva de vil med Trønder- og Meråkerbanen. I salen sitter fylkesrådmannen og håper på elektrifisering.