Lover å tømme ny søppelløsning oftere

Nyheter

Trønder-Avisa har tidligere omtalt innkjøringsproblemene med nedgravdløsningen på Skjefte i Steinkjer. I helga ble konteinerne fulle igjen, noe som resulterte i at flere beboere måtte ta med søpla hjem igjen.