Svensker krever norsk elektrifisering

Region Jamtland og Herjedalen mener elektrifisering av Meråkerbanan er «absolutt nødvendig».

Tiden går: Mens svenskene har elektrifisert jernbanen, diskuterer norske politikere fortsatt saken. Her er Storlien stasjon, grensestasjonen mellom den norske Meråkerbanen og den svenske Mittbanan.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Det skriver regionråd Robert Uitto i et brev sendt til den norske regjeringa og Trøndelag fylkeskommune tirsdag.