Valgt inn i sentralstyret for folkehelsen

Ytterøyningen Betsy Sand ble tirsdag valgt inn i sentralstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Foto: Frode Mo 

Nyheter

Betsy Arnbjørg Sand ble under landsmøtet i Nasjonalforeningen for folkehelsen valgt inn i sentralstyret. Sentralstyret velges av Landsmøtet og er Nasjonalforeningen for folkehelsens øverste myndighet mellom landsmøtene og når ikke landsstyret er samlet.

SAnd ble utdannet ved Namdal sykepleieskole, og jobbet etter dette ved Namdal sykehus og Regionsykehuset i Trondheim, før hun tok ledelse og administrasjon ved Høgskolen i Levanger. Siden 1974 arbeidet hun som leder i pleie og omsorgstjenesten på Ytterøy i Levanger kommune. I 1998 gikk hun tilbake til jobben som sykepleier, noe hun fortsatte med til hun ble pensjonist i 2005.


Tillitsverv i Nasjonalforeningen:

Ytterøy helselagstyre fra 1994, leder fra 2007 til nå mars 2018

Fylkeslaget 1997, nestleder fra 2002 – 2014, leder i hjertekomiteen fra 2002 – 2006.

Fylkesleder fra 2014-d.d

Medlem i hedersmerkekomiteen fra 2011

Vært med i Valgkomiteen for valg til sentralstyre i to perioder, som leder fra 2011- 2014


Tillitsverv utenfor Nasjonalforeningen for folkehelsen

Styreverv i Ytterøy idrettslag, Ytterøy samfunnshus og Ytterøy menighetsråd