Vil fjerne bilene fra «byens hjerte»

Byantikvaren Tove Nordgaard vil gjemme bilene under jorda, og fylle Torvet – byens hjerte – med folk.

vil skape liv i sentrum: Tove Nordgaard, byantikvar i Levanger kommune, mener byens atmosfære og innhold er avgjørende for å skape liv i sentrum. Hun vil tilrettelegge for bil i sentrum – uten at den tar verdifullt areal i byen. Levanger kommune. 

Vi må tenke nytt rundt hvordan vi på en god måte skal organisere og legge til rette for behovet for bil, uten at den tar verdifullt areal i byen.

Tove Nordgaard, byantikvar
Nyheter

– Mellomstore byer har en helt annen avhengighet av bil, sammenlignet med de største byene. Vi har ikke stor nok befolkningstetthet til å gi et bredt kollektivtilbud. Likevel viser reisevaneundersøkelsen at nesten femti prosent av dem som bruker bil, framfor å gå eller sykle, bor innenfor en radius på fire kilometer fra der de jobber. Gjennom «Reis smart» prøver vi å gjøre noe med holdningene, sier Tove Nordgaard, byantikvar i Levanger kommune.