Vil seksdoble produksjonen av flytende biogass

Verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass, Biokraft AS på Fiborgtangen, kan få økt kapasiteten seks ganger i løpet av få år.

50–100 ganger: Administrerende direktør Håvard Wol­lan sier det trengs mel­lom 50 og 100 gan­ger fa­brik­ken på Skogn for å be­tje­ne mar­ke­det for fly­ten­de bio­gass i fram­ti­da. Biokrafts eiere vil ta en del av dette markedet. Foto: Johan Arnt Nesgård  Foto: Johan Arnt Nesgård

Alle de tre planlagte satsingene det er snakk om gjelder anlegget på Skogn.

Håvard Wollan, administrerende direktør
Nyheter

Eierne bak Biokraft AS regner med at de i 2018 vedtar en dobling av produksjonskapasiteten ved biogassfabrikken på Fiborgtangen i Skogn. Under en biogass-konferanse ved NTNU i Trondheim tirsdag uttalte Jörgen Ejlertsen fra svenske Scandinavian Biogas Fuels, majoritetseier i Biokraft AS, at det jobbes med planer om ytterligere ti biogassatsinger. Ett vedtak vil komme i 2019 og ett i 2020.