Ønsker at det skal bli Stiklestad prosti

Når Nord- og Sør-Innherad prostier skal slå seg sammen vil Verdal styrke Stiklestad.

Forvalterne av St. Olav sikret seg et avgjørende ideologisk overtak: Senere konger måtte legitimere sin makt ved å ta riket «i len av St. Olav.» Mot slikt hadde ikke St. Hallvard noe å stille opp. Hans politiske innsats ble aldri mer enn å bidra til Harald Hardrådes maktkamp med trønderne.   Foto: Nils Kristian Thompson Eikeland

Nyheter

Formannskapet i Verdal kommune ønsker at prostisetet skal plasseres på Stiklestad og hete Stiklestad prosti.