Departementet gir Levanger kommune grønt lys for bygging etter at Bane Nor la ned innsigelse.

Nå blir det fart på boligbyggingen i Skogn igjen

Etter fire års ventetid kan både utbyggere og folket i Skogn slippe jubelen løs.

F.v Jan Arnstein Inndal, Trond Knudsen, Anette Lian Aspås, Einar Rønningen og Renate Bakken og Bodil. Skogn.  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

Siden 2014 har det vært full stans i alle boligprosjekter i Skogn sentrum. Bane Nor er nemlig mot mer bygging i området inntil en ny planfri kryssing over jernbanen er på plass. Bane Nor og Levanger kommune har vært i meklingsmøter uten at det har ført fram. Tidligere i år ble en reguleringsplan for Åsvegen 15-17 oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse, og nå foreligger resultatet: Departementet overprøver Bane Nors innsigelse. Dermed får kommunen grønt lys for bygging.