Frostating blir en av sju trønderske utvalgte kulturlandskap.

Intensivt og åpent åkerlandskap i Frosta

Frostating er et av 14 nye utvalgte kulturlandskap i Norge. Frosta kommune beskriver det som en anerkjennelse av arbeidet som er gjort.

Utvalgt: Utvalgte kulturlandskap skal ha verdier innenfor jordbruk, kulturminner og biologisk mangfold, og det er av nasjonal verdi å ta vare på og videreutvikle disse områdene. Nå er Frostating ett av sju av trønderske Utvalgte kulturlandskap. Arkivfoto: Gaute Ulvik Haugan  Foto: Gaute Ulvik Haugan

Nyheter

I juni 2017 fikk Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Frosta kommune et oppdrag av Landbruksdirektoratet om å utarbeide en søknad for å bli en del av «Utvalgte kulturlandskap». Ti områder ble så plukket ut. Hvor mange som deretter ble godkjent var avhengig av områdenes kvaliteter og prosjektenes økonomi. Fredag 22. juni kom nyheten om at Frostating var et av de 14 nye utvalgte kulturlandskapene i Norge.