EU-direktivet krever fire tester av vannet ved populære badestrender hver sesong

Kommunene slurver med testing av badevann

Av kommunene Steinkjer, Verdal og Levanger er det bare Steinkjer som så langt har testet kvaliteten på vannet ved badestrendene. Levanger skal ta årets første prøver i neste uke.

Ny Bystrand: Badestranda ved Moan i Eidsbotn offisielt åpnet tidligere i år, men foreløpig er ikke badevannskvaliteten ved stranda er ikke testet. Foto: Harald Sæterøy  Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Både norsk regelverk og EUs regelverk baseres på at badevannets kvalitet må bedømmes ut fra den målte vannkvaliteten over flere år. EU-direktivets krav om prøvetaking er forholdsvis moderat, men det kreves at prøvetakingen bør starte før badesesongen starter og minimumskravet er fire prøver hver sesong. Dersom badesesongen forventes å være kortere enn åtte uker, eller dersom badeplassene er vanskelig tilgjengelige, så er kravet bare tre prøver. Prøvetakingen må være jevnt fordelt utover sesongen, men det må ikke gå mer enn én måned mellom hver prøvetaking.