Marit Arnstad (Sp) inviterer til nytt rovviltforlik på Stortinget.

Må redusere bjørnebestanden

Både Sp, Høyre og Frp vil vurdere et nytt rovdyrforlik, og det er spesielt bestandsmålet for bjørn som bør være gjenstand for en ny debatt, mener de.

Bestanden må ned: parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) mener tiden er moden for å revurdere bestandsmålet for bjørn i Trøndelag. I dag er den for høy, mener hun. I alle fall om den todelte målsetting om både sau og bjørn i utmarka skal nås. Foto: Marius Langfjord  Foto: Marius Langfjord

Nyheter

– Bestandsmålet om tre årlige ynglinger i Midt-Norge må reduseres. Det er ikke mulig å oppfylle det, hvis vi skal ha sauer på beite i regionen, sier parlamentarisk leder, Marit Arnstad (Sp).