Politimannen som sendte sms til ulvejeger får ny sjanse i Høyesterett

Ankeutvalget sa ja til å behandle saken.

Advokat i Spesialenheten for politisaker, Mona Skaaden-Bjerke, var aktor i saken – mens Eli Anne Krystad var forvarer for polititjenestemannen da saken gikk i Namdal tingrett i januar i år.  Foto: Bjørn Tore Ness, Namdalsavisa

Nyheter

Politimannen som jobber i Namdalen ble i Frostating lagmannsrett i april i år dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha hindret rettsvesenet.