Store forskjeller på trønderske lakseelver

Vitenskapsrådet for lakseforvaltning har gjort opp status for de trønderske lakseelvene.

GOD STAND: Namsen er blant de elvene som gjør det desidert best i Trøndelag. Gytebestandsmålet er nådd med god margin. Foto: Johan Arnt Nesgård  Foto: Johan Arnt Nesgård

Nyheter

Lakseforsker Eva. B Thorstad har deltatt i arbeidet, og sier tilstanden til laksebestandene varierer mellom de ulike trønderske elvene.