Ber kommunene gå sammen om dugnad for flere praksisplasser

Manglende praksisplasser for sykepleierstudenter ved Røstad bekymrer styreleder i KS Nord-Trøndelag, Marit Voll.

Bekymret: Styreleder i KS Nord-Trøndelag, Marit Voll, er bekymret.   Foto: Harald Sæterøy

Nyheter

Trønder-Avisa skrev 7. juli at omtrent 30 studieplasser innen sykepleie står i fare ved universitetet nord, avdeling Røstad, om kommunene i det nordlige Trøndelag ikke klarer å oppdrive flere praksisplasser for studentene. Det bekymrer KS såpass, at man nå har valgt å sende ut ei henstilling til kommunene gjennom helseledernettverket.