Flere akuttinnleggelser fra i fjor høst

Sykehuset Levanger fikk markant flere akuttinnleggelser som skyldes rus i fjor høst.

ET RIKTIG BILDE: Avdelingsleder Torunn Aurstad ved Sykehuset Levanger melder om en vekst i rusinnleggelser i vår.  Foto: tHERESE Kirkesæter

Nyheter

LEVANGER: Avdeling for rus- og avhengighet (ARA) ved Sykehuset Levanger tilbyr behandling for vansker knyttet til alle typer rusmidler.