Ikke trygt å bygge opp nå

Statens vegvesen fastslår at det blir svært krevende å bygge opp fylkesvegen etter raset i Årsetfjorden i Nærøy.

  Foto: Birger Aarmo, Namdalsavisa

Nyheter

25. april ble deler av fv. 771 i Årsetfjorden ødelagt av et steinras.

Undersøkelser over og under vann, viser at det ikke er trygt å gå inn med arbeidere i området.

– For stor risiko

Statens vegvesen har, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, gjennomført grunnboringer og kartlegging av sjøbunnen langs rasstrekninga i Nærøy. Resultatet av de omfattende undersøkelsene viser at det i tillegg til steinraset som kom ovenfra, også har gått et undersjøisk ras.

Det er påvist kvikkleire i sjøbunnen langs rasstedet.


– Fjellsida ovenfor raset er nå sikret. Men det er for stor risiko å gå inn med gravemaskin i selve raset. Det er rett og slett usikkert om løsmassene i den gamle vegbanen er stabile, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Dag Ivar Borg i en melding.


Geoteknikere, geologer og byggeleder skal etter fellesferien sammen vurdere situasjonen, og mulige løsninger.


– Foreløpig er det for tidlig å si noe om videre framdrift og valg av tekniske løsninger. Vi må være helt trygge på at det er sikkert å gå inn med arbeidere i området, at vi finner en gjennomførbar løsning og at arbeidet er uten risiko for dem som skal utføre det, sier Borg.


– Hvis det hadde vært fjell i dagen på hele rasstrekninga, hadde det vært mulig å sprenge en midlertidig veg gjennom rasstedet. Slik situasjonen er nå, vet vi ikke hvor fjellet ligger innenfor løsmassene, fortsetter han.

Sikkerhet viktigst

Stenginga av vegen medfører ulemper for flere, men sikkerheten er viktigst.

– Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune kommer tilbake med mer informasjon etter at våre fagfolk har gjort ei vurdering av tekniske løsninger og mulig framdrift, opplyser Borg.


– Vi så at det løsna i fjellet, og ble en stor røyksky

Frida Isadåra Årseth ble vitne til raset som tok store deler av vegbanen på Fylkesveg 771 i Nærøy.


Steinras tok veibanen

Fylkesveg 771 i Nærøy er sperret etter et steinras onsdag kveld.