Innherredsmann anker dommen for overgrep mot mindreårig svigerinne

Mannen ble dømt til fengsel i to år og åtte måneder for flere tilfeller av seksuell omgang med sin da mindreårige svigerinne, men anker nå dommen.

Anker: Forsvarer Kjell Horseng har levert anken på vegne av sin klient.  Foto: Olav Lorentsen

Nyheter

Rettssaken gikk i Inntrøndelag tingrett i juni, og mannen ble dømt for overgrep mot svigerinnen som var mellom sju og ni år på tidspunktene overgrepene skjedde.