Privat barnehage i Levanger må stenge etter vedtak fra kommunen

Levanger kommune har vedtatt å stenge Landstad familiebarnehage. De mener eieren ikke har etterkommet dokumentasjonskrav.

Vedtok stenging: Levanger kommune besluttet å stenge Landstad familiebarnehage på grunn av blant annet manglende regnskap. Kommunalsjef Marit Aksnes påpeker at det er sjelden at kommunen fatter vedtak om stenging. Arkivfoto: Trond Blikø  Foto: tb

Nyheter

SKOGN: I vurderingen fra kommunen står det blant annet at kommunen som barnehagemyndighet har gjennom veiledning/samtaler og tilsynsbesøk forsøkt å finne løsninger, og at man er bekymret for tilbudet til barna da barnehageeier kun mottar månedlig foreldrebetaling.