Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

På Island har bøndene hatt gode gressavlinger de siste årene. Nå ser de på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

Tørke: Bønder i Norge sliter med dårlige fôravlinger som følge av tørken i sommer. Nå vil islandske bønder gi en hjelpende hånd.  Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nyheter

– Det har vært bra avlinger her både i år og de siste to-tre årene, sier Sigurgeir Hreinsson.

Han er leder for Bondelaget i Eyjafjördur nord på Island, som er ett av landets viktigste landbruksdistrikter, og har fått med seg fôrkrisen som har rammet Norge og de øvrige skandinaviske landene som følge av den verste tørkesommeren siden 1947.


Frykter furunkuloseutbrudd etter ekstrem tørke

Fiskeforvalter Anton Rikstad frykter at mangelen på nedbør i sommer kan føre til flere utbrudd av furunkulose. Miljødirektoratet vurderer å stenge alt laksefiske.

 

Har fått forespørsler fra Norge

Fredag ble tollen på import av høy og halm til Norge fjernet.

Hreinsson sier at han og flere andre bønder på Island har fått forespørsler fra norske bønder som ønsker å kjøpe islandsk høy. Nå ser islendingene på mulighetene for å få det til.

– Med de gode avlingene som har vært nord og øst på Island de siste årene er det ganske mange bønder som har høy til overs. Vi har begynt å se på muligheten for å eksportere, men vi må ha tillatelse fra det islandske mattilsynet, og de ser nå på regelverket for å vurdere om det kan la seg gjøre, sier bondelagslederen.

Torsdag ble også den norske fôrkrisen omtalt på nyhetssendingen vil den islandske allmennkringkasteren RÚV.

Mangler over 114.000 rundballer

Ifølge nettstedet Fôrformidling, hvor norske bønder kan etterspørre fôr som andre har til overs, er det nå rundt 32.000 dyr i Norge som mangler fôr. Totalt er det etterspurt over 114.000 rundballer.

Hreinsson er foreløpig usikker på hvor mye høy de islandske bøndene vil kunne selge. Han sier at deler av det islandske landbruket den siste tiden har vært rammet av en tarmsykdom, og at dette kan begrense antallet rundballer som kan bli eksportert.

– Island er lite og Norge er stort, så vi vil nok ikke kunne eksportere alt Norge trenger, men hvis vi kan bidra til å hjelpe noen norske bønder er det bra, sier Hreinsson.


Tørkekrisen:

– Bøndene taper for hver uke som går

Den ekstreme tørken har ført til fôrmangel, og mange bønder har begynt å slakte ned besetningene sine. Men Bondelaget tror ikke det blir melkekrise.

 

Fylkesmannen frykter fôrmangel i Trøndelag – har sendt ut informasjonsbrev til bøndene.

Aldri opplevd en lignende tørke i sine 30 år som bonde

Fôrkrisen er i ferd med å nå landbruket på Innherred. Bonde Lars Flakkenberg på Inderøya har blitt nødt til å bruke av vinterfôret allerede.

 

Rekordlavt grunnvannsnivå kan føre til dramatisk situasjon i Trøndelag

Tørken gir rekordlav vannføring i nesten samtlige elver på Sør- og Østlandet, viser målinger fra Norges vassdrag- og energidirektorat.