Kvinnemishandleren (56) fortsatt for farlig for samfunnet

Fikk nei til prøveløslatelse. Forlenget forvaring til 2021.

56-åringen fikk avslag på prøveløslatelse for andre gang .Bildet er tatt i Nedre Norrlands Hovrätt i Sundsvall, under en ankesak i 2011.  Foto: Anders Nordmeland

Nyheter

Mannen fra Steinkjer ble i juni 2013 dømt til fem og et halvt års forvaring med en minstetid på tre år. Han skadet tre ulike kvinner med kniv eller andre skarpe gjenstander i underlivet, over en periode på ti år.

Han søkte om å prøveløslatt for andre gang i desember i fjor. Første gang var i september 2016.

I dommen som ble avsagt onsdag, slår Sør-Trøndelag tingrett fast at det fortsatt er stor fare for at han vil begå nye seksualiserte og voldelig lovbrudd - hvis han slippes løs igjen.


Kvinnemishandleren fra Steinkjer ønsker å bli løslatt – statsadvokaten vil fortsatt ha ham i forvaring

Mannen som soner en mishandlingsdom etter dødsfallet i Østersund, ønsker å bli løslatt.

 

Høy risiko

Retten fastslår at det  ikke er inntrådt endringer i mannens adferd og sosiale eller personlige funksjonsevne. De viser til at hensynet til samfunnsvernet  er det viktigste for å forlenge forvaringstiden.

- Det er etter rettens syn fortsatt en reell og nærliggende risiko, en høy risiko, for at tiltalte ved en prøveløslatelse vil utføre den type seksuell vold som han er domfelt for ved tre anledninger - selv om det settes vilkår for prøveløslatelsen, sier retten.


Kvinnemishandleren

Her er sakene mannen er dømt for.

  • 24. august 2003: Dopet ned og mishandlet sin daværende kone i underlivet under en hyttetur. Dømt til to år og seks måneders fengsel.
  • 14. april 2007: Mishandlet sin forlovede (31) i underlivet i Östersund. Kvinnen døde. Dømt til 3 år og fire måneders fengsel.
  • 21. juni 2013: Mishandlet en kvinne fra Steinkjer (47) i underlivet. Dømt til forvaring i fem og et halvt år – med en minstetid på tre år.
  • 30.august 2016: Krever å bli prøveløslatt etter at minstetiden på tre år er gått.
  • 7. september 2016. Sør-Trøndelag tingrett mener 55-åringen fortsatt er for farlig til å prøve ut et liv i frihet.
 

Ville fiske og dyrke

I sin forklaring i tingretten sa mannen at han skulle holde seg unna kvinner dersom han ble løslatt.

Han ville bo i huset sitt i en nabokommune til Steinkjer og holde seg for seg selv. Han ønsket også å ta pleieansvar for en person i nær familie.

Han forklarte videre at han ville dyrke grønnsaker, fiske og sette huset i stand. Han ville skaffe seg en hund og dra på turer og campingturer.

Mannen  har hatt 29 fremstillinger siden han fikk permisjon første gang i mars 2017.  I 2018 har han hatt to permisjoner, hver gang med en overnatting.

Det har gått greit, her var det ingen bemerkninger eller avvik, sies det i dommen.


Kvinnemishandleren (55) blir ikke prøveløslatt

Retten: Ikke endringer i tilstand siden 2012.

 

Sakkyndige advarte

Psykiater Michael Setsaas og psykologspesialist Svein Øverland var sakkyndige i saken. 56-åringen nektet å snakke med Øverland, men hans oppdaterte risikovurdering avvek ikke fra de foregående.

Den peker på at mannen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og muligens også er narsisist. Retten kan ikke se at det er noen personlighetsmessig forankret endring hos mannen.

Det klare rådet fra Kriminalomsorgen og forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel var at man måtte si nei til begjæringen om prøveløslatelse. Retten konkluderte altså med samme resultat.

Dommen var enstemmig.


Sakkyndig om kvinnemishandler: – For farlig for samfunnet

Sakkyndige mener fortsatt ikke det er forsvarlig å slippe kvinnemishandleren (55) fra Steinkjer løs  i samfunnet.

 

– For farlig til å komme ut

Den forvaringsdømte kvinne- mishandleren (55) ønsker å prøve ut et liv utenfor murene, men statsadvokaten sier blankt nei.