Sykemeldt ansatt beordret tilbake på jobb

Hovedverneombud, verneombud og hoved-tillitsvalgt har slått alarm, og sendt Frosta kommune en lang liste med saksbehandlingsfeil og ulovligheter.

Inhabile: Både ordfører Trine Haug (Sp) og rådmann Arne Ketil Auran er erklært inhabile mens politikerne på Frosta og Revisjon Midt-Norge behandler 28 nye varsler om ulovligheter og uregelmessigheter i kommunen.   Foto: Gaute Ulvik Haugan

Nyheter

FROSTA: Trønder-Avisa har i flere artikler omtalt saksbehandlingsrot og ulovligheter i Frosta kommune. Allerede i 2015 ble politikerne i kommunen varslet om utilbørlig press fra rådmannen, og ulovligheter i forbindelse med utbyggingen av næringsarealet Vikaleiret. Kommunestyret konkluderte den gang med at det ikke hadde forekommet ulovligheter, og varselet ble lukket. Likevel erkjente og beklaget rådmann Arne Ketil Auran å ha ytt utilbørlig press mot ansatte. Rådmannen fikk en advarsel, med krav om oppfølging av arbeidsgiver det kommende året, for å sikre at den utilbørlige adferden ikke ble gjentatt.