Økt toll på import av storfekjøtt til Norge

Tollen på import av storfekjøtt til Norge settes opp. Bakgrunnen er tørken i landet som har ført til at flere dyr enn normalt slaktes.

Illustrasjonsfoto. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix 

Nyheter

Tollen blir satt opp tirsdag, melder NRK søndag.

Det var Landbruksdirektoratet som tidligere denne uken vedtok å øke tollen, etter at Nortura anmodet direktoratet om å gjøre dette.


Bonde- og Småbrukarlaget: Aktuelt å reforhandle jordbruksoppgjøret

Fôrkrisen gjør det aktuelt med en reforhandling av deler av jordbruksoppgjøret, mener leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Bakgrunnen er tørken i Norge. Den har ført til at flere dyr enn normalt slaktes, og Norturas fryselagre er snart fulle.

Direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked sier at den økte tollen i praksis betyr at importen av storfekjøtt vil stoppe opp.


Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

På Island har bøndene hatt gode gressavlinger de siste årene. Nå ser de på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

 

Ifølge NRK skulle tollen på storfekjøtt opprinnelig settes opp 1. august.