Tørken gjør at norske bønder taper 5,5 milliarder

Avlingssvikten i landbruket kan gi et tap på 5,5 milliarder kroner i verdier, ifølge Nationen. Avisa viser til prognoser gjort av fylkesmenn rundt om i landet.

Tørke har ført til store tap for norske bønder. Her et bilde av en kornåker i Akershus.  

Nyheter

Nationen skriver at avlingsverdien ved et normalår ligger på 15,8 milliarder kroner.

Ifølge avisas beregninger, gjort i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold, kan årets verdi ende på 10,3 milliarder kroner, noe som betyr at det totale tapet blir på 5,5 milliarder.

Det er et langt høyere tall enn de 1,1 milliardene Landbruksdirektoratet forventer at bønder vil søke om i avlingsskadeerstatning.

– Det er ikke overraskende, men det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til tallet. Med et forbehold om hvordan de siste ukene med vekstsesong kommer til å bli, virker tallet rimelig, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til Nationen.

Merethe Fureberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier til samme avis at beregningene er høyere enn de fra hennes egen organisasjon.

Hun er imidlertid sikker på at de økonomiske tapene kommer til å bli store.

– Nå er det en unormal ekstremsituasjon. Staten må komme med ekstra friske midler. Det er tørkekrise i mange land, og det går ikke å tenke at man bare skal løse hele situasjonen ved import, mener Furuberg.


Bønder ber om krisehjelp mot tørken

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.