Myndighetene skal revurdere glutenstøtten

Myndighetene skal gjennomgå den økonomiske støtten til personer med cøliaki og revurdere støtten til glutensensitive, som i dag er på 24.000 kroner i året.

Myndighetene skal gjennomgå den økonomiske støtten til personer med cøliaki. Samtidig skal de revurdere støtten til glutensensitive uten den kroniske tarmsykdommen. 

Nyheter

Ifølge VG er det 26.400 i Norge som får støtte til å dekke ekstrakostnadene for å måtte holde seg til et glutenfritt kosthold. Antallet omfatter både personer med den kroniske tarmsykdommen cøliaki og personer med annen glutenintoleranse.

I dag er støtten for glutenfritt kosthold 24.000 kroner i året, mens den reelle årlige ekstrakostnaden i snitt er på 7.860 kroner, ifølge en ny SIFO-rapport, som er bestilt av Arbeids- og sosialdepartementet. Det er 20 år siden dagens satser ble fastsatt.

Ifølge departementet betaler Nav i dag ut om lag 630 millioner kroner i stønad knyttet til glutenintoleranse.

– Dersom man følger opp anslagene i rapporten fra SIFO om hvor mye det faktisk koster å ha et glutenfritt kosthold, og at man må kunne dokumentere en medisinsk lidelse, så vil det kunne gi en besparelse på om lag en halv milliard årlig, sier Fredrik Tronhuus (H), som er politisk rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet.

Det er ingen enkle, definerte metoder eller tester for å stille en diagnose på hvete- og glutensensitivitet.

Cøliakiforeningen mener myndighetene ikke bør fjerne støtten til glutensensitive uten cøliaki, men at de kan sette klarere kriterier.


Frosta ble best på Matfestivalen igjen

Frosta ble for andre gang kåret til beste stand under årets Matfestival i Trondheim.