– Respektløst!

Borgny Kjølstad Grande, leder i Nord-Trøndelag bondelag, tordner over minister Ola Elvestuens utspill om at trønderne må gjøre plass for mer bjørn.

Forarget: Borgny Kjølstad Grande, leder i Nord-Trøndelag bondelag reagerer kraftig på det hun opplever som et brud på rovdyrforliket. – Klima- og miljøministeren kjører sitt eget løp, sier hun.  

Nyheter

– Han sier at Meråker må bli en del at yngleområdet. Vi er ikke glade for rovdyrforliket i utgangspunktet. Det går på tvers av alt om ministeren skal endre beiteområdene ut fra eget forgodtbefinnende, sier Kjølstad Grande.