Elvestuen ber Trøndelag gi mer plass til bjørn

Klima- og miljødepartementet ber rovviltnemnda utvide yngleområdet for bjørn i Trøndelag.

  Foto: Mogens Totsås, Statens Naturoppsyn

Nyheter

Ola Elvestuen viser til at bestandsmålet for bjørn i Trøndelag er tre årlige ynglinger, mens tallet i dag på snaue 2,1, skriver Nationen.

Departementet mener yngleområdene for bjørn sannsynligvis er for små til å nå bestandsmålet til region 6 som innbefatter Trøndelag, og i en forvaltningsplan for regionen ber departementet om en utvidelse av yngleområdet. Det reagerer den regionale rovviltnemnda på. og leder Gunnar Alstad  viser til rovdyrforliket fra 2011. Der står det at "Det legges til grunn at virkeliggjøring av bestandsnivå for bjørn ikke vil kreve areal ut over omfanget av dagens yngleområder."

– Vi vil gjøre det klart for departementet at vi mener noe annet enn dem. Vi ønsker også å avklare om de faktisk vil instruere oss og dermed overstyre både rovviltnemnda og regionale fagmyndigheter, sier Alstad til Nationen.

Han mener det vil få alvorlige konsekvenser for tamreindrift og annen beitenæring.

– Vi har sett hvor vanskelig det er å få gjennomført skadefelling på bjørn om sommeren. Det sannsynlige området for å utvide bjørnesonen vil være Snåsa, Verdal og Meråker. Det vil i praksis bety slutten for sauenæringen i disse områdene, sier Alstad.

I en e-post til Nationen skriver statssekretær Atle Hamer at formuleringene i rovdyrforliket ikke kan forstås som om at yngleområdene ikke kan endres. Han mener det er nødvendig å se på avgrensningenen for å forvalte en stabil bestand på tre ynglinger i året.

Torsdag skal partene ha et oppklaringsmåte.