Halmstrået som redder dyrene

Tørkesommeren 2018 har ført til store avlingstap, spesielt i Agder- fylkene, Hedmark og Oppland. Egne nettsider formidler nå kontakt mellom tilbydere og kjøpere av redningsfôr.

Halmberging: – Det er fortsatt halmberging, omfordeling av grovfôr og økt kraftfôrtildeling som er hovedtiltakene, men avtalen vil være et godt bidrag i tillegg for dem som er hardest rammet, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri. Foto: Harald Sæterøy 

Nyheter

Norsk landbruk er sterkt preget av sommerens avlingssvikt. For mange handler det nå om å ha nok fôr for å unngå nedslakting.

Tine, Nortura og Felleskjøpet formidler fôr via nettstedet Fôrformidling og Norsk landbruksrådgivning via sin hjemmeside. De som har halm og høy å selge, skriver seg på en liste, mens bønder som trenger fôr, skriver seg på en annen liste.